Loading Laddar...
 

Information

Olika steg för dig som tänker ta körkort:

 1. Körkortstillstånd. Du ansöker om tillståndet på www.korkortsportalen.se  
  Du måste komplettera ansökan med ett syntest!
  Tänk på att Legitimation och Körkortstillstånd alltid måste vara med då du övar på trafikskola!
 2. Handledarskap. Detta tillstånd ansöker du också om på www.korkortsportalen.se  
  Både Elev och Handledare måste gå en sådan utbildning för att få övningsköra privat!
  Ni kan med fördel göra ansökningarna om att få bli Handledare och Körkortstillstånd innan ni går själva utbildningen, då kommer tillstånden hem snabbare!
 3. Riskutbildning 1. Kan du genomföra när som helst under din utbildning.
  En fördel är att göra den relativt tidigt i utbildningen. Då är förhoppningen att du under utbildningen lättare kan identifiera risker och hur bör handla för att undvika dessa! 
  Du kan gå in i webbutiken och boka när det passar dig.
 4. Riskutbildning 2.  (Halkbanan) Den bokas sent i din utbildning för att du ska få det mesta möjliga av den!
  Då du kör den tillsammans med oss så tränar vi omkörning på landsväg och motorväg. 

Bilder

 

 

 

 

 

Har du koll på vad du ska kunna?

Här nedan kan du ta del av de områden förarprövaren kontrollerar vid ditt körprov.
Vi kommer under din utbildning här hos oss, att jobba utifrån dessa kriterier, så när det väl är dags ska det inte finnas några tveksamheter från din sida!

Förarprövaren utgår från fem viktiga kompetensområden vid sin helhetsbedömning av din körning:

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning.
Det innebär att om du gör ett litet misstag som är av liten betydelse 
för trafiksäkerheten behöver det inte påverka resultatet.

1. Säkerhetskontroll

Du ska kunna göra säkerhetskontroll på fordonet och förstå vilka risker som kan uppstå om fordonet inte fungerar som det ska.  

2. Manövrering
Du ska kunna koordinera dina rörelser så att du kan styra, växla, gasa och bromsa på ett rutinmässigt sätt. Rutinmässigt sätt innebär att du inte ska behöva tänka på hur du ska göra för att växla, bromsa och styra utan du ska istället kunna koncentrera din uppmärksamhet på att kunna planerera din körning flera steg framåt.

3. Miljö och sparsam körning
Ditt körsätt påverkar bilens bränsleförbrukning och därmed miljön Du ska kunna köra och använda en körteknik på ett sätt som medför låg bränsleförbrukning. Exempel på detta är att du ska planera din körning långt fram så att du inte behöver stanna i onödan eller att du kör på en onödigt låg växel i längre sträckor.

4. Trafikregler
Det finns många trafikregler som är av stor betydelse för att trafiken ska fungera. Om de inte tillämpas på rätt sätt försämras trafiksäkerheten och framkomligheten betydligt. Du ska ha kunskap om de regler som gäller och tillämpa dem så att du får ett samspel med andra trafikanter.

5. Trafiksäkerhet och beteende
Det krävs av dig som bilförare att du planerar din körning flera steg framåt. För att klara det måste du veta hur du ska använda din uppmärksamhet. Du ska veta var och hur du ska titta i olika situationer och varför, så att du kan anpassa din körning till det du ser. 

Du ska förstå vilka risker som kan uppkomma. Du ska kunna förutse och bedöma konsekvenser av olika händelseförlopp. Du ska kunna anpassa din hastighet och placering så att du skapar tillräckliga säkerhetsmarginaler, och kunna samspela med andra trafikanter på ett bra sätt.

Jag vill bara avslutningsvis påminna dig om ett par saker som är oerhört viktiga för din utveckling:

 1. Du måste våga misslyckas för att lyckas.
 2. Kom till oss med öppna sinnen. Försök att ha inställningen "Jag vill lära mig mer".